Bc. František Hrdina

Bakalářská práce

Využití nástroje Google Rapid Response pro bezpečnostní týmy

Utilization of Google Rapid Response for Incident Response Teams
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití nástroje Google Rapid Response pro potřeby bezpečnostních týmů. Google Rapid Response je nástroj, které umožňuje reagovat na bezpečnostní incidenty, a to tak, že vzdáleně a v reálném čase. Je vyvíjen týmem společnosti Google a šířen jako open-source. Jeho hlavní motivací je ulehčit získávání a analýzu dat při zpracovávání bezpečnostních incidentů. V práci …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on using Google Rapid Response for needs of security teams. Google Rapid Response is a framework, that provides to react to security incidents remotely and in real time. It has been developed by a team of Google as open-source. His main motivation is to make collecting data and its analysis easier during the resolving security incidents. There is a summary of the functionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky