Bc. František Hrdina

Bachelor's thesis

Využití nástroje Google Rapid Response pro bezpečnostní týmy

Utilization of Google Rapid Response for Incident Response Teams
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití nástroje Google Rapid Response pro potřeby bezpečnostních týmů. Google Rapid Response je nástroj, které umožňuje reagovat na bezpečnostní incidenty, a to tak, že vzdáleně a v reálném čase. Je vyvíjen týmem společnosti Google a šířen jako open-source. Jeho hlavní motivací je ulehčit získávání a analýzu dat při zpracovávání bezpečnostních incidentů. V práci …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on using Google Rapid Response for needs of security teams. Google Rapid Response is a framework, that provides to react to security incidents remotely and in real time. It has been developed by a team of Google as open-source. His main motivation is to make collecting data and its analysis easier during the resolving security incidents. There is a summary of the functionality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2017
  • Supervisor: RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky