Theses 

Primární prevence sexuálního rizikového chování z pohledu matek žáků 2. stupně základní školy – Bc. Martina Horová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Horová

Diplomová práce

Primární prevence sexuálního rizikového chování z pohledu matek žáků 2. stupně základní školy

Primary prevention of sexual risk behavior from the perspective of mothers of pupils from lower secondary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou sexuálního rizikového chování. Jejím cílem je zjistit, jak se realizuje primární prevence tohoto duhu rizikového chování v rodinách. Teoretická část se v první kapitole věnuje jednotlivým typům sexuálního rizikového chování – předčasnému pohlavnímu styku, promiskuitě a přenosu pohlavních chorob, rizikovým sexuálním praktikám, komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí a sextingu. Následující kapitoly se zabývají tématem primární prevence v rodině a ve škole a sexuální výchovou, která je považována za důležitou součást preventivního působení v oblasti sexuálního rizikového chování. Empirická část práce prezentuje výsledky výzkumného šetření, pro něž autorka zvolila smíšený design. Použitou kvantitativní metodou je dotazník, kvalitativní metoda je zastoupena polostrukturovaným rozhovorem. Cílovou skupinou výzkumného šetření jsou matky žáků 2. stupně základní školy. Vedle hlavní výzkumné otázky, jakým způsobem realizují primární prevenci sexuálního rizikového chování matky žáků 2. stupně základní školy, je cílem výzkumného šetření zjistit, co je v jejich činnosti nejvíce ovlivňuje.

Klíčová slova: chování rizikové sexuální, prevence primární, výchova sexuální

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Knotková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 1. 2019 dostupné: světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:43, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz