Bc. Veronika Volfová

Diplomová práce

Cena jako faktor konkurence v gastronomii

Price as a competitive factor in gastronomy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá cenou jako faktorem konkurence v gastronomii. Cílem práce je analýza konkurenčního prostředí v oblasti Letenského náměstí. Analyzována bude aktuální poptávka hostů a nabídka restaurací. Pro lepší přehlednost je práce členěna do tří částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část se zaměřuje na definici ceny a konkurence, zabývá se tvorbou cen a cenovou politikou …více
Abstract:
The Masters‘s Dissertation deals with price as a competitive factor in Gastronomy. The objective of this work is an analysis of competitive environment in Letná square. Subject of the analysis will be Customer demand and restaurant offerings. For better orientation, the work is divided into three Parts: Theoretical, Analytical and Presentation of the concept. The Theoretical part is focused on definitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství