PhDr. Mgr. Alena Franková, DiS., Ph.D.

Bakalářská práce

Špecifiká edukácie žiakov so špeciálnymi vzdělávacími potrebami na základnej škole v Českej republike a v Slovenskej republike

Anotace:
Práca je zameraná na problematiku vzdelávania jedincov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v Českej republike a v Slovenskej republike. Cieľom práce bolo zmapovať súčastný stav a popísať východiská.
Abstract:
The theme of this thesis is education of children with special needs.In the theoretic part are the basic information relevant to the theme.In the practical part is survey of the integration in Czech Republic and Slovakai Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta