Bc. Petra Jechová

Diplomová práce

Přechod SR na měnu EUR v bankovnictví včetně řízení PMR

EUR Implementation in Banking Area in Slovak Republic Including Managing of OMR
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá přípravou na zavedení jednotné měny euro ve Slovenské republice k 1. lednu 2009 v bankovnictví. Součástí této práce je popis příprav, testování a spolupráce s Národnou bankou Slovenska. Vzhledem k tomu, že Slovenská republika přechodem na měnu euro přijala mnoho povinností daných legislativou Evropské unie, zabývá se také tato diplomová práce také řízením povinných minimálních …více
Abstract:
This thesis is concerning with a preparing Euro currency in the Slovak Republic as of 1.1.2009 in banking system. The part of it is a description of preparations, tests and co-operation with Národná banka Slovenska. Due to the fact that Slovak republic has accepted many obligations under the legislation of the European Union, this thesis is also concerning with obligatory minimum reserves in Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS