Bc. Tereza Rosenbaumová, DiS.

Diplomová práce

Reedukace specifických poruch učení ve skupině na 1.stupni ZŠ

Reeducation of Specific Learning Disabilities in The Group at First Grade of Primary School
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku specifických poruch učení. Teoretická část se zaměřuje na konkrétní vymezení pojmu specifické poruchy učení, klasifikaci specifických poruch učení, etiologii, diagnostiku a reedukaci. Praktická část analyzuje specifika práce s žáky s SPU v běžné třídě a při reedukaci ve skupině, obsahuje kazuistiky dvou vybraných žáků. Stěžejními technikami šetření jsou pozorování …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of specific learning difficulties. The theoretical part is aimed at giving a particular definition of specific learning difficulties, their classification, etiology, diagnostics and re-education. The practical part analyses the specifics of work with pupils with specific learning difficulties in a regular class and during re-education in a group. It also contains the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele