Tomáš Pejša

Bakalářská práce

Budoucí vývoj vysokorychlostní železnice v České republice a její konkurenceschopnost

The future development of high-speed railway in the Czech Republic and its competitiveness
Anotace:
Tato práce se zabývá budoucím vývojem vysokorychlostní železnice v České republice. Popisuje současné plány budoucí výstavby a shrnuje vývoj vysokorychlostních tratí v zahraničních zemích. Na základě poznatků ze zahraničních zemí doporučuje, jak by měla být budoucí síť vysokorychlostních tratí budována. Práce by měla prokázat konkurenceschopnost budoucí vysokorychlostní železnice a poukázat na její …více
Abstract:
This thesis focuses on the future development of high speed railway in the Czech Republic. It describes current plans of future development and collects information about development in foreign countries. Based on foreign experience it recommends how should be our future network built. This thesis would approve a competitiveness of the future high speed railway network in our country and show a potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Veronika Červinská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73782

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management