Bc. Petra Barboříková

Bakalářská práce

Poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace při netraumatické zástavě oběhu z pohledu dispečerů operačního střediska zdravotnické záchranné služby

Dispatching life support for non-traumatic cardiac arrest victims from the emergency medical dispatchers point of view
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou telefonicky asistované neodkladné resuscitace poskytované u netraumatické zástavy oběhu. Konkrétně je soustředěna na nedostatky, kterých si operátoři u volajících na tísňovou linku všímají. Na základě těchto poznatků byla vytvořena brožura pro laiky, jejíž cílem je seznámit čtenáře s průběhem volání na linku 155, a tím zvýšit kvalitu komunikace a spolupráce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of dispatching life support for non-traumatic cardiac arrest victims. In particular, it focuses on shortcomings people make when calling 155 emergency. Based on these findings, an educational material was created with purpose of improving both quality of providing basic life support and communication between caller and call‒takers. Further the dispatcher proffesion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Oponent: MUDr. Jitka Zemanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta