Theses 

Poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace při netraumatické zástavě oběhu z pohledu dispečerů operačního střediska zdravotnické záchranné služby – Bc. Petra Barboříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Barboříková

Bakalářská práce

Poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace při netraumatické zástavě oběhu z pohledu dispečerů operačního střediska zdravotnické záchranné služby

Dispatching life support for non-traumatic cardiac arrest victims from the emergency medical dispatchers point of view

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou telefonicky asistované neodkladné resuscitace poskytované u netraumatické zástavy oběhu. Konkrétně je soustředěna na nedostatky, kterých si operátoři u volajících na tísňovou linku všímají. Na základě těchto poznatků byla vytvořena brožura pro laiky, jejíž cílem je seznámit čtenáře s průběhem volání na linku 155, a tím zvýšit kvalitu komunikace a spolupráce volajících s dispečery. Dále je v práci popsána profese operátora, včetně potřebného vzdělání, náplně práce a adaptačního procesu nově příchozích zaměstnanců. Práce se zaměřuje také na specifika komunikace dispečerů s volajícími při tísňovém volání.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of dispatching life support for non-traumatic cardiac arrest victims. In particular, it focuses on shortcomings people make when calling 155 emergency. Based on these findings, an educational material was created with purpose of improving both quality of providing basic life support and communication between caller and call‒takers. Further the dispatcher proffesion is discussed including required education job desription and adaption process of new eymployees. The thesis also discusses the characteristics of communication between dispatchers and people calling 155 emergency.

Klíčová slova: telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, netraumatická zástava oběhu, operátor, tísňová linka, komunikace, adaptační proces, dispatching life support, non-traumatic cardiac arrest, call-taker/dispatcher, emergency call, communication, adaptatiton process

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Oponent: MUDr. Jitka Zemanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 19:12, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz