Bc. Petra Barboříková

Bachelor's thesis

Poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace při netraumatické zástavě oběhu z pohledu dispečerů operačního střediska zdravotnické záchranné služby

Dispatching life support for non-traumatic cardiac arrest victims from the emergency medical dispatchers point of view
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou telefonicky asistované neodkladné resuscitace poskytované u netraumatické zástavy oběhu. Konkrétně je soustředěna na nedostatky, kterých si operátoři u volajících na tísňovou linku všímají. Na základě těchto poznatků byla vytvořena brožura pro laiky, jejíž cílem je seznámit čtenáře s průběhem volání na linku 155, a tím zvýšit kvalitu komunikace a spolupráce …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of dispatching life support for non-traumatic cardiac arrest victims. In particular, it focuses on shortcomings people make when calling 155 emergency. Based on these findings, an educational material was created with purpose of improving both quality of providing basic life support and communication between caller and call‒takers. Further the dispatcher proffesion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Reader: MUDr. Jitka Zemanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta