Lucie Andrová

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem se zaměřením na environmentální oblast

Corporate Social Responsibility with Focus on Environmental Issues
Anotace:
Společenská odpovědnost firem (častěji uváděna pod zkratkou CSR) je v současnosti široce diskutovanou problematikou. Tato práce se zaměřuje konkrétně na environmentální oblast. V teoretické části je objasněn pojem společenské odpovědnosti, nastíněny jeho hlavní principy a charakterizován environmentální pilíř CSR. Praktická část této bakalářské práce zahrnuje kvalitativní výzkum formou rozhovorů s …více
Abstract:
This thesis focuses on the social responsibility of corporations the Corporate Social Responsibility (further on referred to as CSR) with emphasis on the responsibility of corporations towards the environment, an issue widely discussed in the modern world. The theoretical section clarifies the concept and main principles of social responsibility and it describes the environmental pillar of CSR. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Alena Plášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69842