Bc. Martin Madzia

Diplomová práce

Monitoring of single-page applications

Monitoring of single-page applications
Anotace:
Práce se zaměřuje na výběr a implementaci systému pro monitorování jednostránkových aplikací vyvinutých ve společnosti AHEAD iTec, s.r.o. Součástí je analýza prostředí, ve kterém jsou aplikace provozovány. Následně jsou zhodnoceny současné systémy pro monitorování webových aplikací a související nástroje s ohledem na požadavky a omezení společnosti a také na provozní prostředí. Na základě těchto analýz …více
Abstract:
The thesis concentrates on the selection and implementation of a system for monitoring single-page applications developed in AHEAD iTec, s.r.o. It includes an analysis of the environment in which the applications are operated. Subsequently, the current web application monitoring systems and related tools are evaluated in relation to the company's requirements and limitations, as well as the operating …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2024
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Barbierik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje služeb

Práce na příbuzné téma