Theses 

Webdesign responzivních webových stránek s využitím CSS frameworků – Jakub Kuthan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Jakub Kuthan

Bakalářská práce

Webdesign responzivních webových stránek s využitím CSS frameworků

Webdesign of the responsive webpages using the CSS frameworks

Anotace: Tato práce se zabývá webdesignem responzivních webových stránek s využitím CSS frameworků. Teoretická část práce popisuje charakteristiky desktopových a mobilních zařízení a s nimi spojená specifika webdesignu pro jednotlivá zařízení. Dále vysvětluje pojem CSS framework a jeho využití při návrhu webové stránky. V této části jsou představeny nejpoužívanější CSS frameworky a podrobně popsán jeden konkrétní z nich (Twitter Bootstrap), který je využit, při tvorbě vlastní responzivní webové stránky v praktické části této práce. Cílem práce je popsat dostupná řešení na trhu CSS frameworků a představit výhody i nevýhody plynoucí z jejich nasazení.

Abstract: This thesis deals with webdesign of flexible websites which are being built with CSS frameworks. The theoretical part describes characteristics of desktop and mobile devices and also describes specific webdesign approaches aimed for these devices. The thesis explains concept of CSS framework and its usability in responsive webdesign. In this part of the thesis there are presented the most widely used CSS frameworks and one of them (Twitter Bootstrap) is described in detail. This particular framework is also used for building of own responsive website in the practical part of this thesis. The main goal of this thesis is to introduce available CSS frameworks on the market and to describe benefits and disadvantages of their use.

Klíčová slova: mobilní webdesign, bootstrap, webový návrh, css framework, webová aplikace, mobilní zařízení, responzivní webdesign, webová stránka, webdesign

Keywords: web layout, webdesign, web application, responsive webdesign, web page, css framework, mobile devices, bootstrap, mobile webdesign

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Jarmila Pavlíčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48420

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 09:56, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz