Mgr. Lucie Segeďová

Bakalářská práce

Jeskyně Moravského krasu za druhé světové války Historie firmy Flugmotorenwerke Ostmark, G.m.b.H. Wien, Zweigwerk Brünn a její detašovaná pracoviště

The Caves of the Moravian Karst during the World War II History of Flugmotorenwerke Ostmark, G.m.b.H Wien, Zweigwerk Brünn company and its branch offices
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií firmy Flugmotorenwerke Ostmark G.m.b.H Wien, Zweigverk Brünn, která se specializovala na výrobu leteckých motorů a jejich součástek. Důraz je kladen převážně na přesun jejích pracovišť do jeskyní Moravského krasu během roku 1944. Popisována je úprava a přestavba vybraných jeskyní na podzemní továrny. Pozornost je věnována sociálním a pracovním podmínkám totálně …více
Abstract:
The Bachelor's thesis is focused on the history of the Flugmotorenwerke Ostmark G.m.b.H Wien, Zweigwerk Brünn which was specialized in production of aircraft engines and their components. It emphasises on relocation of its workplaces to caves in the Moravian Karst during 1944. It describes modifications and reconstructions in selected caves into underground factories. Attention is paid to social and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta