Mgr. Jitka Tobišková

Bakalářská práce

Bromované zpomalovače hoření v moderních materiálech

Brominated flame retardants in modern materials
Anotace:
Bromované zpomalovače hoření jsou látky přidávané do materiálů za účelem zpomalení jeho hoření nebo předcházení jeho vznícení. Po zařazení polybromovaných difenyletherů pod Stockholmskou úmluvu o persistentních organických látkách bylo pro zachování stávající úrovně protipožární prevence nezbytné nahradit tyto látky novými typy zpomalovačů hoření. Přestože z hlediska chemické struktury tyto látky tvoří …více
Abstract:
Brominated flame retardants are chemicals added to commercial materials to improve their fire protection. After implementation of polybrominated diphenyl ethers under Stockholm convention on persistent organic pollutants, these compounds had to be replaced by new types of BFRs to conserve the fire protection level. Despite the diverse chemical structure, the properties of these compounds often fulfill …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Šimon Vojta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie