Luboš Beran

Master's thesis

Reálná hodnota a její prezentace v účetní závěrce

Fair value and its presentation in the financial statements
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice oceňování reálnou hodnotou v účetnictví. Hlavní část práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická se nejprve krátce zabývá oceňováním v účetnictví, porovnává historickou cenu s novějším oceňovacím konceptem v podobě reálné hodnoty. Zkoumá reálnou hodnotu z různých úhlu pohledu. Věnuje se reálné hodnotě v rámci mezinárodních účetních standardů …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of fair value measurement in accounting. The main part of the thesis is divided into two sections - theoretical and practical. Firstly, the theoretical part deals with the measurement in accounting in general, comparing the historical cost valuation model with a newer valuation concept of fair value. It further examines the fair value from more different perspectives …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Jiří Pelák
  • Reader: Libor Vašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74610