Mgr. Jiří Čech

Bachelor's thesis

Lesní pedagogika

Forest Pedagogy
Abstract:
V první části své bakalářské práce se zmiňuji o environmentální výchově, jejím zařazení do rámcově vzdělávacího programu a jejím významu. Do tohoto kontextu zařazuji i lesní pedagogiku jako koncept alternativního vzdělávání. Následně vysvětluji pojmy lesní pedagogika a sociální pedagogika a jejich vzájemné vztahy. V metodické části se zaobírám aplikací lesní pedagogiky do terénu. Na konkrétním programu …more
Abstract:
My thesis titled Forest pedagogics begins with mentioning the environmental education, its position in the Framework Educational Programme and its significance. As an alternative form of education, I put forest pedagogics in the context of this programme. Subsequently, I explain some terms, such as forest pedagogics and social pedagogics, and their mutual relations. In the methodology part, I describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Veronika Nýdrlová
  • Reader: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta