Bc. Lucie PŠENICOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Podpůrná opatření u žáků s mentálním postižením v základní škole a v základní škole speciální

Support measures for pupils with mental disabilities in elementary school and special primary school
Anotace:
Obsahem diplomové práce je analýza problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole a základní škole, či ve třídě, zřízené podle §16 odstavce 9 školského zákona, s podporou podpůrných opatření. Zaměřuje se na samotné vnímání vzdělávání žáků s mentálním postižením z pohledů pedagogů, analyzuje úrovně péče, volby a vliv podpůrných opatření. Teoretická část rozebírá specifika druhů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the issues of education for mentally handicapped pupils at elementary school and elementary school, or in a class, established according to §16, paragraph 9 of the Education Law, with an aid of supporting measures. It focuses on the perception of mentally handicapped pupils from the perspective of teachers, analyzes the levels of care, options, and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŠENICOVÁ, Lucie. Podpůrná opatření u žáků s mentálním postižením v základní škole a v základní škole speciální. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta