Petr Mlejnek

Diplomová práce

Model zralosti Green ICT jako východisko při zavádění Green ICT praktik v malých a středních podnicích

Green ICT maturity model as a starting point for the implementation of Green ICT practices in small and medium-sized enterprises
Anotace:
Obecným tématem diplomové práce je Green ICT a jeho podpora. Konkrétně je však práce zaměřena na model zralosti Green ICT, jako na východisko při zavádění Green ICT praktik v malých a středních podnicích v České republice. Hlavním cílem diplomové práce je tedy návrh tohoto modelu zralosti. Ten spočívá především v definování otázek, jejich možných odpovědí a vah těchto odpovědí z pohledu zralosti Green …více
Abstract:
The general topic of this thesis is Green ICT and its support. But specifically is this work focused on Green ICT maturity model, as a starting point for the implementation of Green ICT practices in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. The main goal of this thesis is therefore the definition of this maturity model. This definition primarily consists of defining the questions, possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Josef Basl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34938