Petr Mlejnek

Master's thesis

Model zralosti Green ICT jako východisko při zavádění Green ICT praktik v malých a středních podnicích

Green ICT maturity model as a starting point for the implementation of Green ICT practices in small and medium-sized enterprises
Abstract:
Obecným tématem diplomové práce je Green ICT a jeho podpora. Konkrétně je však práce zaměřena na model zralosti Green ICT, jako na východisko při zavádění Green ICT praktik v malých a středních podnicích v České republice. Hlavním cílem diplomové práce je tedy návrh tohoto modelu zralosti. Ten spočívá především v definování otázek, jejich možných odpovědí a vah těchto odpovědí z pohledu zralosti Green …more
Abstract:
The general topic of this thesis is Green ICT and its support. But specifically is this work focused on Green ICT maturity model, as a starting point for the implementation of Green ICT practices in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. The main goal of this thesis is therefore the definition of this maturity model. This definition primarily consists of defining the questions, possible …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2013
  • Supervisor: Alena Buchalcevová
  • Reader: Josef Basl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34938