Martin Vaněček

Bakalářská práce

Návrh konstrukce pásového MINI dopravníku

Design of the MINI Belt Conveyor
Anotace:
Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce pásového MINI dopravníku pro manipulaci s kusovými výrobky o malých rozměrech i hmotnosti. Při návrhu je kladen důraz na použití normalizovaných dílů a konkrétně pro nosný rám využitím hliníkových profilů. Dle zadání má dopravník snadno modifikovatelnou funkční délku a motor ukrytý uvnitř stroje. Teore-tická část je zaměřena na rešerši, která se zabývá tématy …více
Abstract:
The aim of the bachelor´s thesis is to design the structure of the belt conveyor MINI for handling of products with small dimensions and weight. During the designing process, an extra emphasis is placed on the usage of standardized components and specifically on the support frame using aluminum profiles. According to the assignment, the conveyor has easily modifiable functional length and its motor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015
Zveřejnit od: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Volek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaněček, Martin. Návrh konstrukce pásového MINI dopravníku. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe