Bc. Iva Gregušová

Diplomová práce

Citová vazba v dospělosti, tendence odpouštět a způsoby řešení konfliktů v blízkých vztazích

Adult attachment, forgiveness and conflict strategies in close relationships
Anotace:
Tématem práce jsou souvislosti mezi citovou vazbou v dospělosti, řešením konfliktů v blízkých vztazích a tendencí odpouštět. Teoretickým východiskem je dvoudimenzionální model citové vazby Bartholomewové (1991), styly řešení konfliktů definované Zacchillim, Hendrickem a Hendrickovou (2009) a koncept odpuštění podle Berryho (2001) a Browna (2003). Empirickou část práce tvoří kvantitativní výzkumný projekt …více
Abstract:
The aim of this thesis is relations between adult attachment, conflict styles in romantic relationships and tendency to forgive. The theoretical part stands on two-dimensional model of attachment by Bartholomew (1991), conflict resolution styles by Zacchilli, Hendrick and Hendrick (2009) and tendency to forgive by Berry (2001) and Brown (2003). The empirical part of the thesis is built on quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Skočovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií