Bc. Petra Bártová

Master's thesis

Emocionální zátěž osob pečujících o starší rodinné příslušníky

The emotional burden of people taking care of elderly family relatives
Anotácia:
Diplomová práce se snaží zmapovat emocionální zátěž osob pečujících o starší rodinné příslušníky, zároveň hodnotí faktory ovlivňující emoce pečujících osob. V teoretické části práce popisuji syndrom vyhoření, který s emocionální zátěží pečovatelů úzce souvisí, problematiku vývoje rodiny a pečovatelství. Neopomněla jsem problematiku související s emocemi pečujících osob. V praktické části je popsána …viac
Abstract:
This thesis attempts to map out the emotional burden of people taking care of elderly family members and to evaluate the factors effecting the emotions of the caregivers. In the theoretical part of this thesis is a description of burnout (a factor which is closely related to the emotional burden of caregivers), historical development of family problems and tending. In the practical part of the thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
  • Vedúci: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta