Martina Machová

Bakalářská práce

Řidičské průkazy

Driving Licences
Anotace:
Jedním z osobních dokladů vydávajících se v České republice je řidičský průkaz, který patří mezi průkazy sloužící k identifikaci jednotlivce a v případě právě řidičského průkazu k prokázání oprávnění k řízení motorových vozidel. Počátky, i když v jiné podobě, jsou zřejmé od vzniku motorových vozidel jezdících na našich cestách a silnicích a s tímto související administrativní agendě o řidičích způsobilých …více
Abstract:
One of the personal documents being issued in the Czech Republic is the driving license, which is the kind of document helping with the identification of an individual and mainly in the case of the driving license it proves the permission to drive motor vehicles. Its origin, even if not in this precise form, are clear when first motor vehicles had been appearing on our roads. The administrative agenda …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alena Straková
  • Oponent: Radek Limberský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy