Bc. Pavlína Vašíčková

Master's thesis

Psychologické základy marketingu

Psychological Foundations of Marketing
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o psychologických základech marketingu. V teoretické části se zabývá marketingem a psychologií, jejich vzájemnými vztahy, tím, jak se ovlivňují. Dále také využitím psychologických poznatků v marketingu, důležitostí znalosti psychologie pro marketingovou praxi. Další část práce se věnuje psychologickému výzkumu, zejména výzkumným postupům a metodám. Praktická část se zabývá …viac
Abstract:
Thesis describes Psychological Foundations of Marketing. The theoretical part deals with marketing and psychology, their relationship, how they interact. It deals with the use of psychological knowledge in marketing and the importance of knowledge of psychology to marketing practice as well. Another part is devoted to psychological research, research practices and methods. The practical part deals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication