Bc. Petr Tylk

Bakalářská práce

Marketingová komunikace jako faktor formování životního stylu

Marketing communication as a factor of forming lifestyle
Anotace:
Žijeme v nové době. Jsme hledači životního štěstí. Jsme čtenáři, posluchači a diváci v dynamickém světě. Jsme si jistí a svobodní. Každý den se učíme něčemu novému. Chceme být uspokojeni. Je těžké nás najít a lehké nás přesvědčit. Jsme jiní a přece tak stejní. Máme schopnost inspirovat druhé. Je krásné být člověkem a cestovat životními styly a prostory, které nás mění nebo je sami utvářet. Cílem práce …více
Abstract:
We are living in New Times. We are Happiness Hunters. We are Readers, Listeners and Viewers in a dynamic world. We are Confident and Free. Every day we learn something new. We are constantly longing for more challenges and new impulses. We desire to be satisfied and happy. It is very difficult to find us but so easy to be persuaded. We are all different but so alike. We have the ability to inspire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní