Theses 

Budování obchodní značky. Porovnání teorie a praxe na příkladu budování značky Oskar. – Bc. Daniel Krejsa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Daniel Krejsa

Bakalářská práce

Budování obchodní značky. Porovnání teorie a praxe na příkladu budování značky Oskar.

Brand Building. Comparation theory and practice on example of Oskar's brand building.

Anotace: V této práci jsem se rozhodl ověřit svou hypotézu, že k vybudování úspěšné značky nestačí pouze aplikovat dostupnou teorii do praxe, na příkladu budování značky Oskar. Po úvodu do problematiky značky jsem se zaměřil na značku v Oskarově provedení. V závěru jsem se pokusil zhodnotit podíl teorie na budování značky Oskar a sumarizací dalších přítomných věcí potvrdit svou hypotézu.

Abstract: In this thesis I decided to verify my hypothesis that to build successful brand is not sufficient to apply available theory into practice. As an example I used the process of building the brand Oskar. After the introduction into brand problems I focused on the fact how Oskar implemented its brand policy. In conclusion I tried to evaluate the share of theory in the brand-building case of Oskar and by summary of other present things I attempted to confirm my hypothesis.

Klíčová slova: Značka, Prvky značky, Jméno, Loga a symboly, Slogany, Znělky, Balení, Hodnota značky, Image značky, Identita značky, Positioning, Brand, Elements of brand, Name, Logos and notations, Slogan, Stanzas, Packaging, Value of brand, Brand image, Brand identity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Mgr. Matěj Hušek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:16, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz