Bc. Jan Slavík

Diplomová práce

Současné trendy stárnutí populace ve světě

Current trends of population ageing in the world
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Současné trendy stárnutí populace ve světě“ je analýza a následné zhodnocení současných trendů demografického stárnutí ve světě. První část je zaměřena zejména na vysvětlení teoretických základů, nastínění demografického vývoje světa a popsání příčin populačního stárnutí. V druhé části analyzuji aktuální data vybraných demografických ukazatelů, která následně porovnávám a …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Current trends of population ageing in the world” is to analyze and then evaluate the current trends of demographic aging in the world. The first part is focused mainly on the theory explanation, outlining the demographic development of the world and describing the causes of population aging. In the second part I analyze the current data of selected demographic indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta