Mgr. Michaela Valoušková

Diplomová práce

Poškozený jako oběť násilného trestného činu

Injured as a Victim of Violent Crime
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou osob, které se staly obětí násilného trestného činu. První část se zaměřuje na teoretickou stránku, tedy viktimologický pohled na oběť a specifikaci násilného trestného činu. Ve druhé části jsou nastíněny možnosti pomoci obětem a postavení oběti - poškozeného v trestním řízení.
Abstract:
Diploma thesis deals with the problems of people who have been victims of violent crime. The first part of this thesis focuses on theoretical aspects of victimology, especially view to the victim through the prisma of victimology and detail specifications of violent crime. The second part outlines options of helping victims and status of the victim as the damaged in criminal proceedings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo