Bc. František Petrlák

Diplomová práce

Návrh a optimalizace multiplex RT-PCR pro paralelní analýzu míry exprese (sub)isoforem metalothioneinů

Design and Optimization of Multiplex RT-PCR for Parallel Analysis Expression Levels in (sub)Isoforms of Metallothioneins.
Anotace:
V této diplomové práci je obsažen literární přehled zahrnující základní charakteristiku metalothioneinů, souhrn jejich funkčních vlastností a procesů v buňce, které jsou jimi ovlivněny. V praktické části je řešena problematika metalothioneinů jako potenciálních markerů v nádorovém bujení metodou multiplex RT-PCR, pro které byly navrženy specifické primery s následným osekvenováním výsledných produktů …více
Abstract:
This diploma thesis contains a literary overview including the basic characteristics of metallothioneins, a summary of their functional properties and the cell processes affected by them. The practical part of the thesis deals with the issue of metallothioneins as potential tumour markers using the multiplex RT-PCR method, for which specific primers were designed, with the subsequent sequencing of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zootechnika / Živočišné biotechnologie