Bc. Zuzana Hošková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční v II. fázi kardiovaskulární rehabilitace

Medical rehabilitation program and process in patients with chronic ischemic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mnoha aspekty a problémy chronické ischemické choroby srdeční (rizikovými faktory, projevy, možnostmi prevence, diagnostiky a terapie). Je věnována převážně II. fázi kardiovaskulární rehabilitace a jejímu využití v případě konkrétního pacienta s ischemickou chorobou srdeční po bypassu.
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with many aspects and problems of chronic ischemic hearth disease (risk factors, symptoms, possibilities of prevention, diagnostics and therapy). It is devoted especially to the II. phase of cardiovascular rehabilitation and to its use in case of concrete patient with chronic ischemic hearth disease after bypass.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie