Bc. Éva Édes

Bakalářská práce

Anizometropie a aniseikonie jako příčina poruchy jednoduchého binokulárního vidění

Anisometropia and aniseikonia as a cause of binocular vision disorders
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o anisometropii a aniseikonii a o jejich vlivu na jednoduché binokulární vidění. V první kapitole je zaměřena pozornost na anisometropii, je popsána její definice a dělení, dále vztah afakie k anisometropii. Druhá kapitola zabývá s aniseikonií, s dělením, s kvocientem aniseikonie, se subjektivními projevy u pacientů. Dále jsou v této kapitole probrány jednotlivé metody …více
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is to deal with the issue of anisometropia and aniseikonia and their effect on single binocular vision. The first chapter describes the definition, the distribution of anisometropia and its relation to aphakia. The second chapter deals with aniseikonia, its distribution, with the quotient of aniseikonia, and how it manifests in patients. Further, there is a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Vlasák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie

Práce na příbuzné téma