Bc. Martina Rojíčková

Diplomová práce

Znalosti všeobecných sester o specifickém průběhu pooperačního období u seniorů

The knowledge of general nurses concerning to the specificity of postoperative period of elderly patients
Anotace:
V průběhu života, a to především ve stáří, dochází v organismu každého člověka k involučním změnám. Následkem těchto změn se u seniorů můžeme často setkat s atypickým průběhem pooperačního období a rozvojem pooperačních komplikací. Hlavním cílem diplomové práce, která je rozdělena na dvě hlavní části, bylo zhodnocení znalostí všeobecných sester pracujících v chirurgických oborech z oblasti pooperačního …více
Abstract:
During the lifetime of human being and mainly during the senior age, we can recognize involution changes in the organism of human being. As consequences of these changes we often face to an atypical after surgery period and the development of after surgery complications. The main objective of diploma thesis was the assessment of knowledge of general nurses working in surgery fields targeted at seniors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta