Ing. Petra Nováková

Diplomová práce

Letecká záchranná služba v České republice

Helicopter Emergency Medical Services in the Czech Republic
Anotace:
Tématem této diplomové práce je letecká záchranná služba v České republice. Cílem práce je navrhnout opatření, která by vedla k efektivnějšímu využití LZS. První a druhá část se zabývá zejména obecnou charakteristikou LZS, legislativními předpisy a organizačním zabezpečením LZS v ČR. Třetí část je zaměřena na analýzu současného stavu LZS v ČR z hlediska vývoje přepravních výkonů v posledních letech …více
Abstract:
The theme of this master work is helicopter emergency medical services in the Czech Republic. The aim is to propose measures that would lead to more efficient use of HEMS. The first and the second part deal mainly with general characteristics, legislation and security of HEMS in the Czech Republic. The third part focuses on the analysis of the current state of HEMS in the Czech Republic in terms of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Andrea Hemžská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Petra. Letecká záchranná služba v České republice. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.