Mgr. Iva Sochůrková

Bakalářská práce

Migrace obyvatelstva v Jihomoravském kraji s důrazem na období po roce 1989

Population Migration in South Moravia Region with Emphasis on Period after 1989
Anotace:
Tato práce se zabývá migracemi obyvatelstva v Jihomoravském kraji v letech 1991 – 2004. V první části jsou hodnoceny migrační pohyby v rámci okresů kraje a je studována struktura migrantů. Druhá část je věnována zahraniční migraci. V závěru práce je sledován proces suburbanizace brněnského zázemí.
Abstract:
This primary research of thesis focuses on movement in The South Moravia Region between 1991 – 2004. In the first part the transmigration between districts and the structure of migrants are analysed. The second part analysis external migration. The last part of the thesis deals with suburbanization process in Brno surroundings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta