Vojtěch OCHMÁNEK

Bakalářská práce

Intercultural Analysis: Expressing Politeness in Political Discourse

Intercultural Analysis: Expressing Politeness in Political Discourse
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to perform a critical discourse analysis of Czech and American political discourse, in terms of Norman Fairclough and terminology and framework set by Stephen Levinson and Penelope Brown. These analyzed samples are then to be compared, in order to understand the difference between expressing politeness in Czech and English political discourse.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provést kritickou diskurzivní analýzu českého a amerického politického diskurzu, a to po vzoru Normana Fairclougha, za využití terminologie a frameworku vytvořeného Stephenem Levinsonem a Penelope Brownovou. Tyto analyzované vzorky budou posléze porovnány, ve snaze pochopit, jakým způsobem se liší uplatňování zdvořilostních mechanismů v českém a americkém politickém diskurzu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OCHMÁNEK, Vojtěch. Intercultural Analysis: Expressing Politeness in Political Discourse. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta