Mgr. Karolína Maňáková

Diplomová práce

Význam VaR při hodnocení rizika

The importance of VaR for risk assessment
Anotace:
Cílem této diplomové práce je charakterizovat Value at risk. Value at risk je riziková míra, která udává maximální možnou ztrátu za určitý časový horizont a na dané hladině spolehlivosti. Value at risk je velmi často využívaná míra zejména pro svou jednoduchou interpretaci a univerzálnost. Nejprve se práce zabývá finančními riziky, risk managementem a bazilejskými kapitálovými dohodami. Dále definuje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to characterise Value at risk. Value at risk (VaR) is a risk measure determining the maximum loss over a given time horizon and at a given confidence level. Value at risk is a measure often used especially for its ease of interpretation and universality. The thesis first explores financial risk, risk management and Basel Accords. Further, it defines VaR, considers its history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance