Michaela Sekyrková

Bachelor's thesis

Minimální mzda v České republice a v Evropské unii.

Minimum wage in the Czech Republic and in the European Union
Anotácia:
Cílem této práce je analyzovat vývoj minimální mzdy v České republice od jejího zavedení až po současnost a jednotlivé údaje porovnat s vývojem průměrné hrubé měsíční mzdy a s částkou životního minima. Minimální mzda je analyzována v rámci Evropské unie a i zde je porovnávána s ostatními příjmovými veličinami. V poslední části je určeno, ve kterých zemích je minimální mzda pobírána nejvíce a zda jsou …viac
Abstract:
The task of this thesis is to analyze progress of minimum wage in the Czech Republic from its establishment till presence and compare individual data with progress of average gross monthly wage and living wage. Minimum wage is analyzed in the European Union and is also compared with other income values. In the last part are specified countries, where is minimum wage received in the highest proportions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedúci: Tomáš Pavelka
  • Oponent: Zuzana Džbánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21375

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management