Mgr. Bc. Martin Fiala, DiS.

Diplomová práce

Preventivně výchovný pobyt ve středisku výchovné péče

Preventive educational stay in an educational care center
Anotace:
Závěrečná diplomová práce se zaměřuje na popsání intervenčního prostředí z pohledu střediska výchovné péče.Cílem práce je poskytnout jasný přehled o tom, v jakém kontextu se využívá specifický druh intervenční činnosti, jakým je služba celodenního stacionáře. Tuto službu posyktuje středisko výchovné péče. Teoretická část práce se zaobírá obecným náhledem na oblast problémového chování u dětí. Jednotlivé …více
Abstract:
Final thesis focuses on describing the intervention from the view of the Centre of Educational péče.Cílem work is to provide a clear overview of the context in which the use of a specific kind of intervention activities, such as service-day care centers. This service serves up educational care center. The theoretical part deals with general insight into the area of problem behavior in children. Individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta