František Ráab

Bakalářská práce

Narativní nástroje digitální hry (na příkladu série Gothic)

Narrative tools of digital games (using the example of the Gothic series)
Anotace:
V současné době můžeme říci, že digitální hry se staly masově reprodukovaným, transmediálním fenoménem, který se skládá z mnoha částí. Tato práce zkoumá digitální hru jako nástroj vyprávění. Na příkladu herní série Gothic si klade otázku, jaké narativí nástroje vývojáři (autoři) používají a jaké mají efekty na recipienta. K jasnému vymezení předmětu zkoumání využívám modelu MDA (Robin Hunicke, Marc …více
Abstract:
Nowadays, we can tell, that digital games have become a mass-reproduced, transmedia phenomenon, which is consists of variable parts. This Thesis focuses on the digital games from the narrative/text point of view. Using the exampe of Gothic series, raises the questions, what kinds of narrative tools are being used by developers/designers and what is their effect. Thesis uses analytical model MDA for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora
  • Oponent: Mgr. Bc. Silvester Buček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma