BcA. David Kříž, DiS.

Diplomová práce

Komorní opera Hudební fakulty JAMU v Brně a její produkce poslední dekády

Chamber Opera Faculty of Music in Brno and its production over the last decade
Anotace:
Diplomová práce „Komorní opera Hudební fakulty JAMU v Brně a její produkce poslední dekády“ obsahuje faktografický výčet scénických titulů, které byly v Komorní opeře uvedeny v akademických letech 2004/2005 – 2014/2015, stručně nastiňuje historii Komorní opery, místa jejího působení, základní podobu jejího fungování v současnosti. Významnou součástí práce je nově vytvořený archiv obsahující programy …více
Abstract:
Diploma thesis "Chamber opera Faculty of Music in Brno and its production last decade" contains factual enumeration scene titles that were listed in the Chamber Opera in the academic years 2004/2005 – 2014/2015, briefly outlines the history of the Chamber Opera, site of action, basic form its functioning at present. An important part of the job is a newly created archive containing programs, posters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jindra Bártová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/d0gkh/