Václav Stránský

Bakalářská práce

Vyhledávání zaměstnání jako náročná životní situace

Job search as a difficult life situation
Anotace:
Tato práce se zabývá vyhledáváním zaměstnání jako náročnou životní situací. V teoretické části je vysvětlen pojem nezaměstnanost a její důsledky na člověka, včetně psychologických dopadů, výskytu zdravotních komplikací a vzniku chudoby. Dále je vysvětlena nezaměstnanost jako společenský jev a úloha Úřadu práce v rámci pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti. Byl zvolen kvantitativní výzkum, provedený …více
Abstract:
This thesis deals about job searching as a difficult situation in our life. In the theoretical part author explains the concept of the unemployment and its effect on humans, including the psychological impacts, health complications, and occurrence of a poverty. The unemployment, as further topic, is explained as a social phenomenon and introduced the role of the Labor Office within the passive and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9876

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
 • Vedoucí: PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
 • Oponent: PhDr. Václav Bělík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rgd0av rgd0av/5
29. 6. 2017
Složky
Soubory
30. 6. 2017
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
29. 6. 2017
Kohout, J.
30. 6. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.