Denisa Sládková

Bakalářská práce

Reklamní fotografie v marketingové komunikace

Advertising Photography in marketing Communications
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá reklamou všeobecně, tiskovou reklamou od jejího vzniku do současnosti, reklamní fotografií, vlivu fotografie na příjemce. V praktické části své práce se chci zaměřit na reklamní fotografie společnosti Benetton, jejich působení na příjemce, efekt kampaní Benettonu v devadesátých letech.
Abstract:
This bachelor's work deals with advertising in general, print advertisements from the beginning to the present, commercial photography, how photography influence people In the practical part of my work I would like to focus on commercial photos of Benetton company, its effect on recipients, global effect od Benneton's campaign in 90's .
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MgA. Jaroslav Prokop

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sládková, Denisa. Reklamní fotografie v marketingové komunikace. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma