Bc. Tomáš Paďour

Master's thesis

Eye tracking v marketingové komunikaci: Analýza nabídek bankovních produktů

Eye tracking in marketing communication: Analizing offer of a bank product
Abstract:
Práce se ve své teoretické části zabývá vysvětlením pojmu marketingová komunikace a psychologickými faktory, které působí na potenciální zákazníky. Vysvětlen je pojem integrovaná marketingová komunikace. Práce také představuje některé z kanálů, kterými mohou být lidé marketingovou komunikací oslovováni. Ty jsou popsány s ohledem na jejich silné stránky a vhodné využití v praxi. V praktické části byly …more
Abstract:
In its theoretical part, the thesis deals with the explanation of the term marketing communication and explains some of the psychological factors that affect potential customers. The concept of integrated marketing communication is also explained. Main channels of marketing communications are explained and described with regard to their strengths and appropriate use in practice.In the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Management in the Global Environment

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses rgec78 rgec78/2
19/5/2018
Folders
Files
Švejdar, L.
19/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.