Bc. Martina Tapšíková, DiS.

Diplomová práce

Finanční stabilita a výkonnost podniku z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Financial stability and company performance from the perspective of modern methods measuing its performance
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce Finanční stabilita a výkonnost podniku z pohledu moderních metod měření výkonnosti je zhodnotit ekonomickou výkonnost zvoleného podniku pomocí elementárních a moderních metod. Teoretická část je deskripcí elementárních a moderních metod a způsobů jejich výpočtu. Praktická část aplikuje vybrané metody na společnost Severočeské doly a.s. Na základě zjištěných výsledků bude …více
Abstract:
The main goal of this thesis Financial Stability and Performance of the Company from the Viewpoint of Modern Performance Measurement Methods is to evaluate the economic performance of the selected company using elementary and modern methods. The theoretical part is a description of elementary and modern methods and methods of their calculation. The practical part applies the selected methods to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní