Mgr. Kristína Pútecová

Bakalářská práce

Příprava vzorků pro analýzu proteinových ubikvitinací

Sample preparation for protein ubiquitination analysis
Abstract:
This thesis deals with an important post-translational modification, ubiquitination. An important part of ubiquitin, regulatory protein, is the N-terminus and seven lysine residues, through which originates mutual binding of ubiquitin molecules in the polyubiquitin chain. The various possibilities of binding provide diversity in the creation of polyubiquitin chains, and thus their significance. Since …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá významnou posttranslačnou modifikáciou, ubiquitináciou. Významnými súčasťami ubiquitínu, regulačného proteínu, je N-koniec a sedem lyzínových zvyškov, cez ktoré dochádza k vzájomnému naväzovaniu molekúl ubiquitínu v polyubiquitínových reťazcoch. Rôzne možnosti naväzovania dodávajú rozmanitosť v tvorbe polyubiquitínových reťazcov, a tým ich významu. Keďže ubiquitinované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta