Mgr. Barbara BAAROVÁ

Rigorózní práce

Obraz USA v učebnicích zeměpisu a povědomí české společnosti od 19. století po současnost

Image of the USA in geography textbooks and Czech society awareness from the 19th century to the present
Anotace:
Práce podává hlubší pohled na obraz USA v učebnicích z posledních 140 let, vybrané texty jsou konfrontovány se stávající situací jak v USA, tak v českých zemích. Po diskusi literatury a popisu vybraných metod následuje popis stavu školství, obsahová analýza středoškolských učebnic a učebnic určených nižším typům škol (měšťanským, obecným, základním) a základní charakteristika významných autorů těchto …více
Abstract:
The thesis gives a deeper analysis of the image of the USA in textbooks from the last 140 years. The texts selected are confronted with the present situation both in the USA and Czechia. The discussion of literature and description of selected methods is followed by a description of the state of education, content analysis of secondary school textbooks and textbooks designed for lower types of schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAAROVÁ, Barbara. Obraz USA v učebnicích zeměpisu a povědomí české společnosti od 19. století po současnost. Ostrava, 2020. rigorózní práce (RNDr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta