Mgr. Jan Andrýsek

Master's thesis

Komparace systémů podpory filmové kultury v České republice s vybranými fondy Evropské unie.

Comparison of the Czech Republic Film Culture Grant Structure with Selected European Union Funds.
Anotácia:
Přínos filmové kultury pro ekonomický a sociální rozvoj země byl v České republice dlouhá léta opomíjen. Teprve po přijetí fungujících systémů státní podpory filmu v okolních zemích a meziročním poklesu výroby českých filmů a zahraniční produkce v České republice, si vláda ČR uvědomila nutnost zavedení nové metodiky, legislativní ochrany a podpory aktivit souvisejících s kinematografií. Práce popisuje …viac
Abstract:
In the Czech Republic, the beneficial impact of film culture on the economy and social development of the country had been neglected for many years. Only after the adoption of the functional systems of state funded film support in surrounding countries and the statistical decrease in the number of both Czech and international film productions in the Czech republic, had the Czech government realized …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Maixner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta