Bc. Yvonne Vágnerová

Master's thesis

Návrh marketingového plánu rozvoje domácí hospicové péče pro Mobilní hospic svatého Martina

Concept of the marketing plan for development of the Martin's Mobile Hospice services in Blansko
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku domácí hospicové péče v Blansku a jeho okolí a uvádí existující informace o paliativní péči. Zkoumá především současný stav povědomí o této péči u široké veřejnosti a její dostupnost v Jihomoravském kraji. Dále navrhuje vhodný marketingový plán pro rozvoj Mobilního hospice svatého Martina v Blansku, v rámci kterého jsou vytvořeny tři akční plány.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the issue of home hospice care in Blansko and its surroundings and it presents existing information about palliative care. The text preferably examines the current state of awareness of this care among the general public and its availability in South Moravian region. In addition the text offers suit-able marketing plan for development of St Martin's Hospice in Blansko …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management