MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.

Disertační práce

Cirkadiánní variabilita krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí

Circadian variability of blood pressure in patients with essential hypertension
Anotace:
Celkem 200 osob, z toho 148 mužů a 52 žen, jsme vyšetřili 7-denním ambulantním monitorováním TK. Skupina vyšetřených osob bez farmakologické antihypertenzní léčby obsahovala 96 pacientů. Skupina léčených hypertoniků měla 104 osob s průměrným věkem 53,7 ą 10,9 roků, BMI 27,4 ą 3,0, průměrnou výškou 175,4 ą 7,5 cm, hmotností 84,3 ą 11,4 kg. Naměřené hodnoty jsme hodnotili dvojím způsobem. Srovnali jsme …více
Abstract:
We examined 200 persons altogether, 148 men and 52 women, by using 7-day outpatient monitororing of BP. The group of examined persons without pharmacological antihypertension treatment included 96 patients. The group of treated hypertonics consisted of 104 persons with average age 53,7 š 10,9 years, BMI 27,4 š 3,0, average height 175,4 š 7,5 cm and mass 84,3 š 11,4 kg. We evaluated the measured values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 11. 2006
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Vnitřní lékařství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.